EnDangEr

EnDangEr /ɪnˈdeɪndʒər/ (v) làm nguy hiểm

endanger3
@ en ~ /in/ (trong); danger = nguy hiểm > đặt ai đó vào trong (in) tầm nguy hiểm (danger)

@ ~/E Dang Er/ ~ Em Đang Ở chỗ nguy hiểm, anh tới ngay nhé!

@ ~ Én Đang Ợ… nên sợ nguy hiểm ^^! (uh, đang ợ mà giật mình là toi đấy)
# He would never do anything to endanger the lives of his children.

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "EnDangEr"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
NgoHongNhung
Guest

@END…ANGE..:Kết thúc(END) câu chuyện, tôi sẽ biến thanh thiên thần( ANGEl) daanx dắt những đứa trẻ bước ra khỏi vòng Nguy hiểm

#Negative thinking will endanger your living.So Let’s think positively !^ ^

5nam0chin
Guest

@ Endanger: đọc là in – đen – dờ: nghe như em – đang – chờ → để em chờ lâu thì rất ‘nguy hiểm’…

wpDiscuz