empty

empty /ˈempti/ a. trống; trống không

black-and-white-empty-empty-heart-heart-Favim.com-501667
# The room is empty of furniture.

 

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "empty"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Long Nguyễn
Guest

@EM mới Pé TÝ mà đã nói trống không với người lớn thế à.

wpDiscuz