employer

employer n. /em´plɔiə/ chủ; người sử dụng lao động

EMPLOYER

# THE BOY IS SMALL BOSS ( trường này bằng EMPLOYER ) .

@ EM- PL-Y -ER ; EM CHƠI CÙNG EM RUỘT – EM LÀM TƯỚNG NÓ LÀ QUÂN  :D ” sử dụng lao động “

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz