employee

employee /ɪmˈplɔɪiː/ n. nhân viên; người lao động
# This company has about 200 employees.

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "employee"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Hoàng Anh
Guest

employee @em-lo-ăn đi còn làm việc, không là người ta cách chức (nhân viên) của em giờ

quangatp
Guest

@ EM Phải LO Ỵ (YEE) rồi còn ĐI LÀM.

wpDiscuz