employ

employ v. /im’plɔi/ dùng; thuê ai làm gì

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "employ"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Hau Huyen
Guest

my company employs 40 works

Ngay Và Luôn
Guest

@Em(em) Phải(p) Lo(lo) tìm cách “thuê ai làm ” người Yêu đi,bama sắp lên thăm đó.
#The Oregon Employment Department has identified and stopped an intrusion into the agency’s website

TuTi Hi
Guest

@EM Phải LấY(â=o) chồng để được dùng nhẫn cưới

trunglevan89
Guest

I employ 1000 wokers.

wpDiscuz