emotional

emotional adj. /i´mouʃənəl/ cảm động; xúc động; xúc cảm; dễ cảm động; dễ xúc cảm

670px-Develop-Emotional-Intelligence-Step-5

 

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz