eLiMiNation

/ɪˌlɪmɪˈneɪʃən/ (n) sự loại trừ

elimination

@ e li mi nat ion > các em (e) liên minh (limi) lại phá nát (nat) chuồng sư tử (l-ion) để ủng hộ cho phong trào loại trừ tụi buôn bán động vật hoang dã ^^!
# We eventually found the answer by a process of elimination.

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "eLiMiNation"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
DINH HUU KHANH
Guest

@ Em LI (emli) cầm Mìn (min) hành động một mình (ation) để loại trừ khả năng bị theo dõi.

wpDiscuz