element

element n. /ˈɛləmənt/ yếu tố; nguyên tố

images (2)

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "element"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Brave Goo
Guest

thanh chữ I bị LÉ tưởng MÌNH là nguyên tố

DINH HUU KHANH
Guest

@ Hai chữ E so sánh cao thấp ở trong màn, đấy là yếu tố khiến 2 đứa cãi nhau

Trần Công Luận
Guest

@ EM LÀ MỘT nguyên tố!

wpDiscuz