electronic

electronic adj. /ɪlɛkˈtrɒnɪk; ˌilɛkˈtrɒnɪk/ (thuộc) điện tử

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz