egg

egg /eg/ n. trứng
# I often have egg for my lunch.
egg

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "egg"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Ngẩn Ngớ
Guest

đem quả trứng ghi “egg” lên trên và bảo quản tủ lạnh :)))

Long Nguyễn
Guest

@Em(e) cố Gắng Gỡ(gg) vỏ trứng
#I would love to eat eggs.

Thảo Glass
Guest

éc éc éc (egg) lợn đẻ trứng rồi

wpDiscuz