effective

effective /ɪˈfektɪv/ a có hiệu quả
# Her advice has proved highly effective for my job.

effective.jpg1

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "effective"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Hưng Tươi
Guest

“ịp phếch típ” = Mua phải cái “sịp” hàng “phếch”, nó bị rách cười “típ” hết cả mắt. Thật là kém hiệu quả.

Thiên Hades
Guest

@effec= phéc; T= cây búa; v= vỡ > mày mà làm có kết quả thế à! nói  PHÉC tao cầm BÚA đập Vỡ mặt mày ra giờ

hellodreams
Guest

# When i come phut59 I study enghish very effective. Thank for A Nam

wpDiscuz