early

early /’ɜːli/ a. sớm
# I often get up early.
early

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "early"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Sống Khát Vọng
Guest

early -> ơ Ly. Ơ Ly! :D Sao đi học sớm quá vậy? :D 

Hoàng Quý
Guest

muốn ăn (eat->ear)kem ly thì phải dậy sớm!

nguyentanloc
Guest

Ở LỲ (early) ở nhà mà cũng dậy” sớm” à

wpDiscuz