each

each det.; pron. /i:tʃ/ mỗi

Comment ý tưởng của bạn...

9 Comments on "each"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Ly Ly
Guest

each year: hằng năm
each day : mỗi ngày

Ngay Và Luôn
Guest

@Em,Anh(ea) < mỗi > người một chỗ(ch),không ngồi chung
#I go to school each day

minuteminor
Guest

Each => ích => Mỗi người đều biết tiết kiệm tiền thì sẽ có Ích lắm

Nguyễn Hà Nam
Guest

ăn (EAt) mỗi thịt CHó thôi mà cũng đau bụng

nguyentanloc
Guest

Em yêu Anh vì anh CHo em tiền ”mỗi” ngày

Bồ Công Anh
Guest

sinh Ít thôi “mỗi” nhà chỉ 2 con

O'star Lee
Guest

# each of the gifts is worth $500

Trong Phamduc
Guest

@ each-e ách-em xách-em xách được MỖI tiền thôi

Trong Phamduc
Guest

đọc:ích-giúp ích MỖI người một chút

wpDiscuz