dust

dust n.; v. /dʌst/ bụi; rác; rắc (bụi; phấn); quét bụi; phủi bụi

# what a dust!

images

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "dust"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Vượng Lê Đức
Guest

i hate dust because it make effect with my healthy. I think we need clean enviroment around.

Teo tí tẹo
Guest

Đất toàn là bụi, rác

Dothimyduyen
Guest

@ Bụi bay vào mặt >.< , Dust~ dát hết cả mặt ahuhu.

wpDiscuz