dry

dry /drai/ a. khô
# It’s cold and dry. 

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "dry"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Le Hamming
Guest

Drai:Quả này vừa’ khô’ mà lại còn DAi nữa chứ :)

Thảo Đào
Guest

tôi đơ(d) luôn khi nhìn thấy đầu anh dai(ry) tôi vẫn khô ráo khi hứng 1 trận mưa

wpDiscuz