drill

drill /drɪl/ v. n. khoan (v); cái khoan
# They are going to drill for oil nearby.

images (2)

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "drill"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
xuanphuc
Guest

drill
đến rồi lại lên, khoan ơi hỡi hò khoan

Tuấn Anh Nguyễn
Guest

điêu rồi nên nó (ll) mới khoan đó

Ái Xuân
Guest

# They are going to drill an oil well in a large area of this sea.

DINH HUU KHANH
Guest

@ khoan điêu làm sao đào được vàng ở núi tàu.

wpDiscuz