dramatically

dramatically adv. /drə’mætikəli/ đột ngột

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "dramatically"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
DINH HUU KHANH
Guest

@ Đám ma diễn ra đột ngột nên tích (tic) không kịp gọi(cal) điện cho Ly.

wpDiscuz