dozen

dozen /’dʌzn/ n. một tá (= 12 cái)
# I have a dozen pens. 

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "dozen"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
lequochau0303
Guest

Do zê ngủ(dozen) qá nhìu nên nó chỉ nặng 1 Tá

Trong Phamduc
Guest

đọc gần giống đá rừn_đá rừng_đá ở rừng thì ta có cả tá

Huong
Guest

@ Cây đa già ( dozen) có tận 1 tá vỏ.

wpDiscuz