down

down adv.; prep. /daun/ xuống

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "down"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Le Hamming
Guest

Down:(Đao) Cô ơi ,bạn ấy bị Đao cho ngồi Xuống đi cô!

wpDiscuz