dot

dot n. /dɔt/ chấm nhỏ; điểm; của hồi môn

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "dot"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Ngay Và Luôn
Guest

@Học dốt(dot) chỉ là một dấu chấm nhỏ,hãy bước qua nó để tiến tới thành công

Long Nguyễn
Guest

@đốt(dot) hết của hồi môn của nó cho ta.

lephuong
Guest

ĐỐT hết CỦA HỒI MÔN rồi để lắng lại thành CHẤM nhỏ cất cho dễ

leminhdai
Guest

Hai con khỉ đột(dot) bắt những con chấy như cái chấm nhỏ =>bắt được nhiều=>điểm.con đực cho con cái làm của hồi môn

wpDiscuz