donation

donation /doʊˈneɪʃən/ n sự đóng góp; dâng hiến

Charity-Telemarketing-Deception
# We highly appreciate his generous donation to our school.

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "donation"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
hoctran
Guest

@donation = do ~ /đầu/ + nation(quốc gia)

Đầu(do) tư vào quốc gia(nation) của mình là sự đóng góp và cách dâng hiến công sức của các công dân cho sự phát triển đất nước mình.

wpDiscuz