dominate

dominate v. /ˈdɒməˌneɪt/ chiếm ưu thế; có ảnh hưởng; chi phối; kiềm chế

# to dominate over a people.

tải xuống

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "dominate"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
DINH HUU KHANH
Guest

Đồ ăn ít nhất nhưng lại thống trị được cả thế giới

ivy nguyen
Guest

đồ (do) mĩ (mi) ăn (a) tệ (te) mà cũng thống trị thế giới

wpDiscuz