domestic

domestic adj. /də’mestik/ vật nuôi trong nhà; (thuộc) nội trợ; quốc nội

download (5)

 

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "domestic"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Trần Tuyền
Guest

~ đồ mẹ thích.

Hàng quốc nội là đồ mẹ thích.

wpDiscuz