divorce

divorce n.; v. /di´vɔ:s/ sự ly dị

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "divorce"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Kim Anh
Guest

~ đi vót ~ đi vọt ~ Hai vợ chồng đi leo núi, chưa gì anh chồng đã (chạy) vọt lên đỉnh, để vợ đang vất vả ở dưới, thế là chị vợ tức quá, về nhà đòi li dị ngay và luôn. ^^

Sương Ban Mai
Guest

#At last they divorced after ten years of mariage .

Brave Goo
Guest

đi dẫn vợ ra xe đi ly dị

wpDiscuz