distribution

distribution n. /;distri’bju:ʃn/ sự phân bổ; sự phân phối; phân phát; sự sắp xếp

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "distribution"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Hieu Si
Guest

mỗi sáng anh ấy phân phát bơ (butter~ bu) ở từng quận (district~ distri) xong (tion) rồi mới đi học. :))

Brave Goo
Guest

anh ta đến từng quận và phân phát những lon bơ tí hon

wpDiscuz