distinguish

distinguish /dɪˈstɪŋgwɪʃ/ v. phân biệt; làm cho khác biệt
# We must distinguish between two kinds of holidays. 

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "distinguish"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
hellodreams
Guest

@ DIS TIN GUI SH => không tin gửi SH vì bà trông xe không PHÂN BIỆT được màu đen và màu trắng.

# she distinguish black car and white car

Ái Xuân
Guest

# I can’t distinguish those twin brothers.

wpDiscuz