DiSTinCT

DiSTinCT /dɪˈstɪŋkt/ (a) riêng biệt, khác biệt

distinct
@ Di ~ Dì; Stin ~ Xì-tin; CT ~ “Chẻ Trung” > lớn rồi mà Dì (di) tỏ ra rất chi là Xì-tin (Stin) và “Chẻ Trung”, thật là khác biệt ^^!
# The two concepts are quite distinct from each other.

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "DiSTinCT"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Vy Anh Hoàng
Guest

ý tưởng của anh hay quá!

What a distinct suggestion!

Thảo Bùi Trần
Guest

ý tưởng hay heheh

 

O'star Lee
Guest

# man is distinct from animals

DINH HUU KHANH
Guest

@ Đi uống sting (disting) ở công trình (CT) để tạo nên sự khác biệt với công nhân.

wpDiscuz