DisRuPTiVe

/dɪsˈrʌptɪv/ (a) quậy phá

disruptive
@ Một chú vừa nhảy Disco (Dis) vừa Rú lên ầm ỹ khắp Phòng (Rup), quậy phá vậy nên được lên Ti-vi (tive)
# He was the most noisy and disruptive student at high school.

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "DisRuPTiVe"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Văn Trúc Huỳnh
Guest

Hôm Việt Nam vô địch mọi người “quậy phá” : người nhãy Disco (DIS), người nhãy Rumbada(RU),người đốt Pháo(P), có người đập TIVI (TIVE) luôn.

Yến
Guest

@ DÌ ăn SÚP ( SRUP ) của TI mang VỀ , bị trúng dược độc, nhảy tưng tưn g quậy pá tung trời @@

Yến
Guest

# The cat is very disruptive so i want to abide it -_-

wpDiscuz