discuss

discuss v. /dis’kΛs/ thảo luận; tranh luận

discuss

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "discuss"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
the
Guest

Các sư TRANH LUẬN về đĩa-disk (dis) cúng (cu) súp sườn (SS).

Nguyễn Hà Nam
Guest

chúng ta cần phải thảo luận kĩ lưỡng để gỡ tội cho (DISCUlpate) những kẻ Sỗ Sàng

Andrena
Guest

Các quan chức cấp cao đang tranh luận việc mọi người dislike (dis) cú (cu) sung sướng (ss) sẽ gây bão trên bàn thảo luận của hội đồng cấp… cú không sướng.

wpDiscuz