discovery

discovery n. /dis’kʌvəri/ sự khám phá; sự tìm ra; sự phát hiện ra
discovery

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "discovery"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Long Nguyễn
Guest

(disco) là một trò chơi rất(very) cần sự khám phá

Long Nguyễn
Guest

I have discovered the path to success.

wpDiscuz