discourage

discourage /dɪˈskʌrɪdʒ/ v làm nản chí

discourage
# Telling that story before an exam might discourage our children.

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "discourage"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Xuan Hoa
Guest

dɪˈskʌrɪdʒ : di săn khiếu rất dễLÀM NẢN CHÍ vì khó săn

wpDiscuz