disappointment

disappointment n. /¸disə´pɔintmənt/ sự chán ngán; sự thất vọng

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz