disappointing

disappointing adj. /¸disə´pɔintiη/ làm chán ngán; làm thất vọng

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "disappointing"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
hellodreams
Guest

don’t make me disappointing

Đi sa pa põ tin vào những cảnh đẹp . Thật không làm mình thất vọng

wpDiscuz