disappoint

disappoint v. /ˌdɪsəˈpɔɪnt/ không làm thỏa ước nguyện; ý mong đợi; thất ước; làm thất bại

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz