disagreement

disagreement n. /¸disəg´ri:mənt/ sự bất đồng; sự không đồng ý; sự khác nhau

disagreement

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "disagreement"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Duyen Le
Guest

Đi   (DI) xa (SA) ri (GREE)    thì mệt (MENT) chết mất,  tôi KHÔNG ĐỒNG Ý đâu.

wpDiscuz