dirt

dirt /dɜːt/ n. bụi bẩn

# His coat was covered with dirt.
# Anh ta ĐỐT luôn căn phòng vì không muốn dọn bụi bẩn tích từ bao lâu nay

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "dirt"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Le Hamming
Guest

Bứt Rứt vì” bụi bẩn” lên hết cả người

hellodreams
Guest

Mình đang tưởng tượng một túi rác vô cùng bẩn. => túi rác DƠ BẨN bị “RỚT” xuống nền nhà nên trông nhà rất là dơ bẩn nên cần dọn => cần ĐI (DI) Rửa Tay…:))

Xuan Hoa
Guest

dɜːt: Đơ tim vì BỤI BẨN

wpDiscuz