DipLoMa

           /dɪˈpləʊmə/(n) Văn bằng, chứng chỉ       @Dip-Đi, LoMa-lâu mà = Đi du học Lâu Mà chẳng có một chứng chỉ nào. Du chơi hay du học vậy?

Comment ý tưởng của bạn...

6 Comments on "DipLoMa"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
DINH HUU KHANH
Guest

@ mặc díp lộ mẹ hết chứng chỉ, văn bằng ra rồi kìa.

Hoàng Quý
Guest

ĐI học nhanh. LO MÀ kiếm lấy cái bằng di làm!

Nguyễn Dật
Guest

đi ( dip ) lo ( lo ) đám ma ( ma )cho nhà người ta cũng phải có văn bằng, chứng chỉ đàng hoàn

Vi Dang
Guest

@ ‘ĐI’ ‘P’ụi ‘LÂU’, để ăn ‘MƠ’, cũng phải có CHỨNG CHỈ mới được đi

Vy Anh Hoàng
Guest

Diploma: chứng chỉ.

Con Đi học kiếm chứng chỉ, mẹ ở nhà Phải LO cấy Mạ .

# He is trying all his best to take a good diploma.

 

lamviettri1996
Guest

@ “Dịp Lo Mơ” đến “văn băng, chứng chỉ” nhưng không bao giờ cố gắng học.

wpDiscuz