dinner

dinner /’dinə/ n. bữa tối
# I always have dinner with my family.

dinner

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "dinner"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Nguyễn Hà Nam
Guest

@người điên (dinn) ở (er) nhà tôi ăn bữa tối, chúng tôi vẫn vui # it is time for dinner
p.s. admin fixed

Long Nguyễn
Guest

ĐÍN Nhà Em Rủ ăn bữa tối

wpDiscuz