digital

digital /ˈdɪdʒɪtəl/ a. thuộc về số; kĩ thuật số
# I bought a digital camera yesterday.

digital

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "digital"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
chelspeed27
Guest

@ digital (đi, ghita): đi mua 1 cái ghita điện tử, trang trí đầy các con số với nhau.

wpDiscuz