Dig

[dig] (v) : đào, bới, xới, cuốc (đất)

@ DIG đất lên, mất hồn thấy con pig thật là big.

 

Comment ý tưởng của bạn...

5 Comments on "Dig"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Nguyễn Dũng
Guest

D_G = Đào Giếng kiếm tiền mua đất :D

LÀ EM C Hó
Guest

lấy đig cuốc đất

hoctran
Guest

@dig ~ di ( đi) + g ( gài ) > Trước khi đi gài bom thì phải đào đất.

UP Rich
Guest

đi(d) đào đất mang theo 1 chiếc xẻng rất to(big)

theringofhell
Guest

@DG Dê Gìa đang dùng lưỡi đào,bới đất.

# I will dig deeper and deeper.

wpDiscuz