DeVote

/dɪˈvəʊt/ (v) dâng hiến

@Nghe như Đi Vốt > Phải Đi Vốt cho những người có tinh thần dâng hiến J ( # Let’s vote for the devoted one! )

#devotion     /dɪˈvəʊʃn/ (n) sự tận tâm

#devoted      /dɪˈvəʊtɪd/ (a)  tận tâm

Comment ý tưởng của bạn...

5 Comments on "DeVote"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
phamlehieu si
Guest

D_V_T_. đòi vợ tui dâng hiến ak. :D
 

hellodreams
Guest

#let’s devote for my country. I love Viet Nam.

@ĐVững Tin vào tương lai của bạn bạn phải cống hiến cho nó

hellodreams
Guest

@ Để vợ té là vợ không cống hiến

trunglevan89
Guest

mọi người ơi Đi Vote cho em đi., em sẽ dâng hiến tất cả để cảm ơn mọi người.

trunglevan89
Guest

You are very cute, so i wanna devote everything for you.

wpDiscuz