development

development n. /di’velәpmәnt/ sự phát triển; sự trình bày; sự bày tỏ

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "development"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Sun Rise
Guest

đi (de) về (ve) lớp (lop) mình (ment) để trình bày bài hát cho cả lớp nghe và bày tỏ lòng biết ơn đối với cô giáo.

wpDiscuz