DeTeRMiNATioN

/dɪˌtɜːmɪˈneɪʃən/ n sự quyết định, lòng quyết tâm

@D_T_RM_N_T_N : thỏ muốn Đua Thắng Rùa, Mần Như Thế Nào? câu trả lời là cần sự quyết tâm! (liên kết tới chuyện Rùa & Thỏ)

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "DeTeRMiNATioN"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Hoàng Anh
Guest

de-ter-mi-nation @đầy-tớ-muôn-dân(nation=dân tộc) thế một lòng (quyết tâm) bảo vệ nhân dân, đất nước (nation).

Khôi Nguyên
Guest

@DeTerMi-đội tuyển Math , Nation: quốc gia

Quyết tâm thi đậu “đội tuyển Math” cấp “quốc
gia”

mini bibi
Guest

@D_T_RM_N_T_N :Đồng Tiền Rơi Mất Nhiều buộc lòng quyết tâm kiếm Thật Nhiều

Quy Đào
Guest

@ DeterMinAtion: đầy tớ mình nậy tiền mình kìa, nậy tủ 1 cách quyết tâm mới kinh!

wpDiscuz