DesTroy

/dɪˈstrɔɪ/ (v) phá hủy, phá hỏng

12 destroy
@ chỉ có mấy con ngựa mà đi (des) tong cả thành troy ^^!
# The room had been destroyed by fire.

Comment ý tưởng của bạn...

6 Comments on "DesTroy"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Kim Anh
Guest

destroy -> D S T R : Đức(D) vua sai(S) đầy tớ(T) đứng đánh “rắm”(R) để phá huỷ mấy toàn nhà cũ cho đỡ tồn tiền thuê thợ. ^^ 
# This forest has been destroy in order to build more villas. 

thangngoc0608
Guest

Muốn phá hủy nó ư??
ĐỂ (des) TÔI TRÓI (troy) nó vô cột đèn đã. Chờ tôi nhé.

Thảo Đào
Guest

mọi người đi(des) xem trọi(troy) gà , 2 con gà trọi nhau đến nỗi phá hủy , tan hoang hết vẻ đẹp cũ của chúng

lequochau0303
Guest

dê(de) thổi sáo(s),tinh(t) tinh khen rồ(ro),hai con ỳ(y) ồ phá(huỷ) banh cái nhạc viện mà chúng đang học.===}{}{}{}♋

thangngoc0608
Guest

Chị mắng yêu: ‘” Em trai, sao em  hay phá hỏng mọi thứ và chạy lanh quanh vậy hả: em muốn PHÁ HỦY ngôi nhà này ah.’

DEm Sưu Tập Rồi Ở Yên” trong phòng ah

chị :”Thế em sưu tập được những gì rồi?

Nhiều lắm ah, một đàn “ngự lâm Quân”  đâm xuyên thành TRÌ.

“một con nai vàng ngơ ngác, dẫm nát rừng XÀ NU”

 

thangngoc0608
Guest

Con DẾ (des) bị TRÓI (troy) lâu ngày, nên vừa thoát ra nó gào lên :” TÔI MUỐN PHÁ TAN ” nhà ăn ‘”dã chiến”. ‘tôi muốn CHÍNH TÔI là người phá hủy nó.”.

wpDiscuz