Destroy + Hậu tố

DESTROY (v) : phá hủy
DestroyER (n) : người phá hủy, vật phá hủy
DestroyABLE (adj) : có thể phá hủy
DEsTRUCtiON (n) : sự phá hủy
DestrucTIVE (adj) : phá hoại
DestructiveNESS (n) : sức tàn phá

destroy

1 bọn chuyên ĐI (DE) CHOI (TROY)  mà đánh bạn có nghĩa là phá hỏng tình bạn

Có mấy thằng theo sau lũ ất Ơ (ER) cũng là bọn phá hoại không tưởng

destroy2

 

Bọn chúng máu gái đến nỗi thẤy BỒ (ABLE) là có thể phá phách lung tung

destroy3

Cứ ĐI (DE) như thế này CHẮC (TRUC) mấy ÔNG (ON) kia phải reo rắc sự tàn phá khắp nơi. Ai cũng sợ! ^^!

destroy4

 

Cả mấy cái TIVI (TIVE) cũng là nạn nhân của chúng nữa!

destroy7

 

Điều lạ là chúng luôn tập trung sau quán NÉT (NESS).

destroy6

 

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "Destroy + Hậu tố"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
thangngoc0608
Guest
Thử Nha.: Dế bị TRóI  đang chuẩn bị cho cuộc phá hủy cuối cùng  (DeS-TROY) Một người xông vào: “DẾ bị TRói Ở đâu? tôi là Người phá hủy nó”. (DeS-TRoy-eR <Ở>) Người ấy hỏi tôi. “DẾ bị TRÓI ah”? Anh Bán Lại Em mua về để em  “có thể phá hủy nó”.(DeS-TRoy-ABLE) >>Anh Bán Lại Em mua ( tôi đáp  không có chử mua) << và con dế đã được giải phóng nó muốn cảm ơn bằng cách “đi TRỰC NHẬT” Con DẾ  đang TRỰC nhật có một Tình Iu Ở Nhà .Và sự phá hủy trào dâng trào … Read more »
wpDiscuz