desperate

desperate adj. /’despərit/ liều mạng; liều lĩnh; tuyệt vọng

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "desperate"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Tmone Nvt
Guest

@ Các vận động viên liều lĩnh đang liều mạng chạy cán đích (des – destination) nhằm giành mỗi (per) thứ hạng (rate) cao nhất. Nhưng đa số sẽ thất vọng mà thôi

wpDiscuz