desk

desk /desk/ n. bàn làm việc
# There is a book on that desk. 

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "desk"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Ngay Và Luôn
Guest

Để(de) sáck(sk) xuống bàn làm việc ngay

NgoHongNhung
Guest

@De..S..K: Để giữ gìn Sức Khỏe cho tâm trí bạn ngay trên Bàn Làm Việc hãy nghe nhạc Broque ^ ^

# There are something very beautiful on my Desk

wpDiscuz