deliver

deliver v. /di’livə/ cứu khỏi; thoát khỏi; bày tỏ; giãi bày

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "deliver"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Kim Anh
Guest

đi(DI) đâu mà xách cả va li(LI) lẫn vợ(vờ ~ VER) con theo thế? Muốn thoát khỏi gia đình vợ à? Có gì chú cứ giãi bày ra xem nào?

# Deliver us from the evil !!!!!

yutu1994
Guest

@ A bày tỏ bức xúc: sao nay ĐEN Vậy.

Vũ Anh
Guest

She deliver with me about crazy guy follow her.

wpDiscuz