decoration

decoration /dekəˈreɪʃən/ n. sự/đồ trang trí; sự/đồ trang hoàng

balloon_15_lg
# They were very surprised that the Christmas decorations were made by their children.

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "decoration"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
tambkpro
Guest

Cứ mặc để(de) cho cô ( co) ấy tự mình dùng loại giấy sần ( ration) để làm đồ trang trí. Một đồ trang trí đẹp không nhất thiết phải là pha lê hay kim cương mà chỉ cần là giấy sần đơn giản.

wpDiscuz