decorate

decorate /ˈdekəreɪt/ v. trang trí
# They decorated the room with flowers and balloons.
decorate

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "decorate"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Nguyễn Dật
Guest

Trang trí noel bằng một đống ống nhựa Đề cô ( deco ) rã ( ra )cả tay ( te )

lequochau0303
Guest

Trang Trí nhà Dê bằng cỏ(de),nhà gà(ra) bằng xả tế(te) thì bá cháy

Trong Phamduc
Guest

đọc giống ‘đé cờ ruây’-đẽo cơ rầy-ĐẼO CỜ  xong rồi DÀY(RẦY) công TRANG TRÍ

DINH HUU KHANH
Guest

@ DECO đến Trang Trí theo tỷ lệ mà anh ta thích đi chị em ơi (decorate).

wpDiscuz